Művészetterápia

A művészetekben mindenki számára hatékony gyógyító erő rejlik. Az alkotási folyamat, a művészetek által aktívan vagy befogadóként átélt katarzis jótékony, önbizalmat, oldottságot, derűt hatását tapasztalhatod meg egyéni, illetve csoportos foglalkozásaim során.

A művészetterápia nem a „művészkedésről” szól; művészi adottságok vagy előképzettség sem szükségeltetnek hozzá, bár azok megléte sem jelent akadályt. Nincsenek alkotói normák, elvárások, a cél elsősorban önmagunk felfedezése. Egyfajta lelki „wellness”, lelki „alkímia”, amelynek lényege, hogy a különböző művészeti ágak eszközeinek segítségével olyan rejtett tartalmakat – emlékeket, motívumokat, blokkokat stb. oldhatunk fel önmagunkban, amelyekhez egyébként nehezen vagy egyáltalán nem férnénk hozzá. Ez részben saját kreatív önkifejezésünk útján történik, részben pedig mások által létrehozott művészi alkotások által.

A foglalkozások során elsősorban az irodalom, a képzőművészet és a zene eszközeit és kifejezésformáit használjuk. Többek közt például verseket, novellarészleteket, kreatív írást, a képi alkotás különféle technikáit és produktumait, valamint dramatikus játékokat, illetve dallamokat és ritmust.

 

 Egy kis „történelem”

 A második világháború idején egy Adrian Hill nevű festőművész tbc-ből való lábadozásának idejét töltötte a Sussex szanatóriumban. Hogy a szürke, eseménytelen napok unalmát előzze, festegetni kezdett és tevékenysége idővel betegtársai körében is követésre talált. Hill, aki korábban az első világháború emlékeit képekben ”dokumentálta”, maga is megdöbbent a többiek lelkesedése láttán valamint annak egyértelműségén, hogy a harctérről hazatért, lelkileg megviselt katonák ily módon hatékonyabban fel tudták dolgozni háborús élményeiket.

Bár nem készült terapeutának, mégis az vált belőle: a „művészetterápia” kifejezést is ő használta először. Természetesen, a történelem során nem ezek voltak az első alkalmak, amikor a művészet különböző formáit használták a lélek orvoslására. Példának okáért a felvilágosodás idején a francia elmegyógyintézetekben ápoltakkal színdarabokat játszottak el.  Sőt, hogy még inkább visszalépjünk az időben: az elsősorban matematikusként közismert preszókratikus filozófus, Püthagorasz is elhivatottan foglalkozott a zene és a tánc terápiás alkalmazásával. De említhetnénk az Ószövetségbeli tényt is, miszerint az ifjú Dávid is lantjátékával gyógyítgatta Saul háborgó lelkét…

A művészetterápia nem diagnosztizál betegségeket és nem is helyettesíti azok szakorvosi kezelését.

Kiegészítésként, prevencióként vagy a rehabilitáció részeként járul hozzá az egészség, a felszabadult, jó közérzet megtartásához, visszaállításához.

Galéria

Írj Nekem!

Adatkezelés

5 + 3 =

Tel.: +36 30 789 3467

(Kattints a telefonszámra és már beszélhetünk is!)

E-mail: esther.wals@gmail.com

Tel.: +36 30 789 3467

E-mail: esther.wals@gmail.com