Rajzelemzés

A képi kifejezésen alapuló pszichológiai diagnosztika az utóbbi időkben óriási fejlődésen ment keresztül. A sablonszerű, ezáltal sok tévedésre és szubjektív értelmezésre lehetőséget adó elemzésmódok helyett sokoldalúan alátámasztott, tudományos alapokon nyugvó, komplex rajzvizsgálati módszer áll rendelkezésünkre, amely révén hitelesen feltérképezhetjük az egyén személyiségét, lelki világát, esetleges félelmeit; viselkedése, esetleges fizikai tünetei hátterében meghúzódó belső konfliktusait, problémáit és azok kiváltó okát. Ezek felismerése nyomán pedig lehetőség nyílik azok feloldására is. Gyerekek esetében – életkori sajátosságaikat tekintve – különösen jól használható.

A rajzok – és tágabb értelemben minden képi ábrázolás – szimbólumok, jelek, utalások egész sorát hordozzák.  Kellő hozzáértéssel „olvasni” lehet bennük.

Készüljenek bár spontán módon vagy instrukciók mellett, olyan tartalmakról árulkodnak, amelyeket az alkotó szavakkal nem feltétlenül tudna ( vagy szeretne ) nyilvánosságra hozni.

Képi kifejezés-pszichológiai tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem, ahol a rajzvizsgálati módszerek elsajátítása tekintetében Prof. Dr. Vass Zoltán volt a mesterem. Tőle származik az

   „Egy rajz nem rajz”

 

megállapítás is, melynek megfelelően egy-egy rajzvizsgálat alkalmával az alkotó több, nem túlságosan régi rajzát, képi ábrázolását is figyelembe veszem. Lehetőség szerint élő rajzfelvétel is történik, vagyis a vizsgált személy a jelenlétemben, az általam adott instrukciók nyomán készít rajzot. Az elemzések hatékonyságát különböző rajztesztek segítik elő.

További információk, időpont-egyeztetés a kapcsolatnál megadott elérhetőségeken.

Írj Nekem!

Adatkezelés

5 + 8 =

Tel.: +36 30 789 3467

(Kattints a telefonszámra és már beszélhetünk is!)

E-mail: esther.wals@gmail.com

Tel.: +36 30 789 3467

E-mail: esther.wals@gmail.com